Tutaj dodajemy aktualne uchwały obowiązujące naszych wędkarzy oraz osoby łowiące na zalewie:

UCHWAŁY Z DNIA 17.12.2006 r.

 1. Na terenie wody zamkniętej koła od dnia 1 stycznia 2007r. ogranicza się limit połowu karpi do 2 sztuk na dobę.
 1. Na terenie wody zamkniętej koła od dnia 1 stycznia 2007r. wprowadza się 35 cm wymiar ochronny długości karpia.
 2. Na terenie wody zamkniętej koła od dnia 1 stycznia 2007r. wprowadza się 30 cm wymiar ochronny długości lina.
 3. Zobowiązuje się zarząd do utworzenia funduszu nagrodowego z którego będą fundowane nagrody dla zwycięzców zawodów wędkarskich organizowanych przez koło.

Fundusz nagrodowy powstaje z 15% odpisu ze środków finansowych pochodzących z dobrowolnych    wpłat wędkarzy na cele zarybieniowe i rekreacyjne.

UCHWAŁA Z DNIA 20.12.2009 r.

 1. Na terenie Zalewu Miejskiego w Łęczycy od 1 stycznia 2010r. wprowadza się zakaz spinningowania oraz połowu ryb na martwą i żywą rybkę w okresie od 1 stycznia do 31 maja.         

UCHWAŁY Z DNIA 16.12.2012r.

1. Po przeprowadzonym zarybieniu zalewu wprowadza się 10-dniowy okres karencji na wędkowanie.

UCHWAŁA Z DNIA 15.12.2013r.

 1. Dla członków koła PZW w Łęczycy, wędkujący na wodzie zamkniętej koła od 1 stycznia 2014r. wprowadza się coroczną dobrowolną wpłatę na cele zarybieniowe i rekreacyjne w wysokości 80 zł, dla młodzieży uczącej się w wieku od 16 do 24 lat w wysokości 40 zł, dla członków uczestników 20 zł.

                                                             UCHWAŁA Z DNIA 17.12.2017r.

 1. Członkowie koła PZW w Łęczycy, wędkujący na wodzie zamkniętej koła, zobowiązani są do corocznego indywidualnego przepracowania 5 godzin na rzecz koła lub uiszczenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości 20 zł ( członkowie uczestnicy 10zł ) za każdą nie odpracowaną godzinę. Z powyższego obowiązku zwolnieni są:

 • osoby wchodzące w skład zarządu, Społecznej Straży Rybackiej, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

 • Rzecznik Dyscyplinarny Koła

 • inwalidzi z całkowitym zakazem pracy po udokumentowaniu powyższego faktu

 • osoby w wieku 75 lat i starsze

 • osoby pierwszy raz wstępujące w szeregi koła

UCHWAŁA Z DNIA 4.12.2018R.

Z dniem 4 grudnia 2018r. mając na uwadze prawidłowe wykorzystanie materiału genetycznego nowych ryb  wprowadza się:

– górny wymiar  ochronny leszcza powyżej 30cm.

Wymiar ochronny obowiązuje w okresie od 04 grudnia 2018r. do dnia 31 grudnia 2019r.

UCHWAŁA Z DNIA 16.12.2018R.

1. Dla członków PZW nie będących członkami naszego koła, a chcących wędkować na akwenie koła ustala się od   1             stycznia 2019r. dobrowolne wpłaty na ochronę i zagospodarowanie wody w wysokości:

– 30zł za jednodniową składkę

– 80zł za siedmiodniową składkę

– 220zł za roczną składkę

2. Dla osób, które nie są członkami PZW, a chcących wędkować na akwenie koła ustala się od dnia 1 stycznia 2019r.     dobrowolne wpłaty na ochronę i zagospodarowanie wody w wysokości:

– 40zł za jednodniową składkę

– 120zł za miesięczną składkę

– 300zł za roczną składkę

3. W związku z uchwałą zarządu koła o ustanowieniu w 2019r. górnego wymiaru ochronnego leszcza wynoszącego 30cm do jego przestrzegania zobowiązuje się także wszystkich wędkarzy biorących udział w zawodach wędkarskich rozgrywanych na zalewie miejskim w Łęczycy.

4. Od dnia 1 maja zezwala się na połów szczupaka na żywca.

5. Zobowiązuje się zarząd do ustalenia jednakowych zasad wędkowania z kołami z którymi wymieniane są zezwolenia na połów ryb na wodach zamkniętych.